Travne rešetke za dovoz ali dvorišče

Travne rešetke za dovoz ali dvorišče

Ali ste vedeli, da lahko na svoj dovoz ali dvorišče namesto tlakovcev ali asfalta namestite tudi posebne travne rešetke? Na njih se namreč lahko parkira oziroma uredi površino za vozila, s tem, da bo ta površina videti kot običajna trata – lepo zeleno in naravno. Če bi želeli zeleno povozno površino, je takšna rešitev torej kot ustvarjena za vas.

Zelena rešitev za parkirišča, dovoze in dvorišča

Se vam zdi škoda, da bi trato morali spremeniti v parking, povozne travne resetkea slednjega nujno potrebujete? Morate po zelenici urediti dovozno pot? Ali pa se vam vaše dvorišče zdi sivo in neprivlačno, zato bi na njem želeli nekaj zelenja, vendar zanj ni zares prostora, saj tega potrebujete za dovoz in parkiranje avtomobilov? Rešitev za vas predstavljajo travne rešetke, ki okolico naredijo lepo zeleno, hkrati pa je na njih možno parkirati oziroma voziti z avtom. Gre torej za zeleno rešitev za parkirišča, dovoze in dvorišča, ki je videti zelo lepo in je hkrati tudi izredno funkcionalna.

Funkcionalnost pa se ne kaže le v tem, da na tak način dobite uporabno parkirišče, ampak tudi v tem, da travne rešetke za razliko od mnogih drugih rešitev (npr. asfalta) dovoljujejo deževnici, da nemoteno ponikne v tla. Zato ob njihovi namestitvi na površini, kjer so vgrajene, ni treba posebej urejati še odvodnjavanja, ki je sicer pri večini drugih ureditev dvorišč ali okolice skorajda nujno, če ne želimo imeti težav z meteorno vodo. Pri uporabi takšne zelene rešitve pa bo meteorna voda lahko nemoteno poniknila v tla, zato bo z njo gotovo manj težav kot na površini, kjer to ni možno.

Kako so zasnovane travne rešetke?

Gre za zanimivo, inovativno in premišljeno zasnovo, ki poskrbi za enostavno polaganje in uporabo ter izredno funkcionalnost ob enem. V bistvu gre za rešetke iz umetne mase, s katerimi se ob polaganju oziroma vgradnji dobro utrdi neko površino, zaradi česar ta postane povozna in je tako na njej možno parkirati. Ob enem pa zavarujejo travno rušo oziroma travne korenine, zaradi česar ta lahko skoznje nemoteno požene in jih sčasoma tudi popolnoma prekrije.

Zaradi tega takšna rešitev omogoča:

  • ureditev zelene površine in povozne površine oziroma parkirišča na istem mestu,
  • izredno funkcionalnost in estetskost obenem,
  • lepo zeleno okolico.

Zelena trata, na kateri je mogoče parkirati

Vsi vemo, da se na trati načeloma ne sme hoditi, kaj šele parkirati, saj jo teža vozil lahko poškoduje, vendar pa to nikakor ne velja v primeru, če na neko površino predhodno namestite travne rešetke. Namestitev slednjih je zelo enostavna, če ima površina naklon, je pomembno le, da se pri namestitvi uporabi posebne zatiče, ki poskrbijo, da vse ostane na svojem mestu. Nato se v odprtine med njimi poseje travo oziroma posadi travno rušo ter počaka toliko, da trata zraste. Ko je trava že dovolj visoka, da travne bilke prekrijejo travne rešetke, slednje ne bodo več vidne, ampak bo površina, na kateri so nameščene, videti čisto tako kot običajna trata. Takrat je tudi čas, da omenjeno površino začnete uporabljati še za druge namene – torej za parkiranje vozil ali kot dovozno pot. Kljub temu da boste po njej vozili oziroma na njej parkirali avtomobile, bo trava ostala v dobrem stanju, saj bodo njene korenine ustrezno zavarovane. Tako boste torej dobili trato, na kateri je mogoče tudi parkirati, jo uporabljati za dovozno pot, seveda pa po njej lahko brez skrbi tudi hodite.